نمایشگاه جهانی اکسپو 2020 دبی

نمایشگاه جهانی اکسپو 2020 دبی

اتصال ذهنها ، سازنده آینده نمایشگاه جهانی اکسپو 2020 دبی دبی در نوامبر 2013 برای برگزاری اکسپو 2020 منتخب شد. نمایشگاهی 6 ماهه که برای اولین بار است که در …