اطلاعات مفيد استانبول

نام رسمي جمهوري خلق ترکيه

پايتخت انکارا جمعيت انکار 3.763.591 نفر در سال 2007

تاريخ استقلال داراي قدمت تاريخي تاسيس جمهوري ترکيه سال 1923

مساحت ترکيه 779.452 کيلومتر مربع سي ششمين کشور جهان

جمهيت ترکيه 71.002.000 نفردر سال 2008 هجدهمين کشور جهان

نوع حکومت جمهوري چند حزبي بل يک مجلس قانونگذاري

رئيس حکومت رئيس جمهور وقت

نژاد ترک 65.1% کرد 18.9% 7.2% و بقيه 8.8% از کل جمعت

دين رسمي ترکيه مسلمان 97.5% بدون دين 2%و بقيه0.5% از کل جمعيت

زبان رسمي ترکي زبان رسمي کشور ترکيه

واحد پول واحد پول کشور ترکيه ليرترک=100 کروش

شهرهاي مهم ترکيه استانبول با 10.757.327 نفر ازمير 2.606.294 نفر بورسا 1.431.172 نفر ادانا 1.366.000 هزار نفر

تفرحات سفر، بلیط و رزور هتل

فروش ارزان تفریحات سفر کیش و سفر دبی
پارک آبی
صافاری
و...

پیشنهاد ما: